• Namen delavnice: starši na podlagi smernic (ki vključujejo veliko konkretnih življenjskih praks) ter delom v skupinah dobijo spodbudo in samozavest, da bi v vedno večji polnosti živeli svoje starševsko poslanstvo in otrokom predali vrednoto vere.
  • Osrednje sporočilo: ŽIVETI IN VZGAJATI IZ KRSTNE OBLJUBE, SAJ VERA NISO METODE, TEMVEČ ŽIVLJENJE IN ODNOS.
  • Časovni okvir: 2 uri (120 minut).
  • Prispevek: 120 eur – DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 (nisem zavezanka za DDV).
  • Število udeležencev: 5-10 parov oz. 10-20 posameznikov.
  • Za več informacij in dogovor glede termina pišite na info@koreninevere.si.

Tematske delavnice, Domov