DOBRODOŠLI!

Najnovejše objave:

Veliko poguma, vztrajnosti, potrpežljivosti, pa tudi veselja na poti do nebes.

Pomembno:

Vsa gradiva so na voljo le za domačo uporabo! Ker Bog do vsakega izmed nas stopa v odnos na drugačen način, pa predlagamo, da ideje prilagodite vašemu družinskemu vsakdanu in načinu življenja.

Avtorji fotografij: Marko Furlan, Robert in Manica Marolt.