Nahajate se na spletišču www.koreninevere.si. Njegovo uporabo in vaš dostop urejajo spodaj navedeni pogoji, zato vas naprošamo, da jih pozorno preberete. 

Z vstopom na spletišče www.koreninevere.si potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji: se z njimi strinjate ter se zavezujete, da jih boste izpolnjevali.

S spletiščem »zaUpanje« www.koreninevere.si (v nadaljevanju »zaUpanje«) upravlja podjetje Izobraževalne vsebine Manica Marolt s.p. (v nadaljevanju »ponudnik«).

Podatki o podjetju

Izobraževalne dejavnosti Manica Marolt s.p.

Babna Gora 7D, 1355 Polhov Gradec

IBAN SI 56 0205 4113 3659 508

Matična številka: 9286608000
Davčna št.: 55856616

Direktorica: Manica Marolt
Informacije: info@koreninevere.si

Namen spletišča

Spletišče www.koreninevere.si je namenjeno vsem, ki bi radi prihodnjemu rodu dali zgled izpolnjenega življenja, prežetega z upanjem in ljubeznijo.

Vsebine in storitve

Spletišče zaenkrat ponuja prosto dostopne vsebine, za katere uporabnik plača uporabnino glede na svoje zmožnosti. Priporočen znesek uporabnine za leto 2023 znaša 25 eur. Uporabnik na info@koreninevere.si sporoči želeni znesek in svoje podatke ter prejme predračun, ki naj bi ga poravnal skladno z rokom. Poleg elektronskih vsebin so na spletišču predstavljene tudi vse plačljive storitve.

Objavljene vsebine s spletišča www.koreninevere.si je dovoljeno uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Vse objavljene prosto dostopne vsebine so kot intelektualna lastnina zaščitene in so v izključni lasti ponudnika strani. Brez predhodnega pisnega dovoljenja oz. pisne odobritve s strani ponudnika spletišča ni dovoljeno kopiranje, širjenje/privzemanje informacij in idej s strani tretjih oseb. Kakršna koli kršitev ali zloraba intelektualne lastnine je kazniva ter pomeni podlago za uveljavljanje odškodnine.

Dolžnosti uporabnikov spletišča

Vsak uporabnik spletišča www.koreninevere.si se obvezuje, da le-tega ne bo uporabljal za nezakonite ali s pogoji uporabe nasprotujoče namene.

Spletišča www.koreninevere.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil spletišču ali njegovemu ponudniku.

Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom.

Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti.

Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na:  info@koreninevere.si

Varovanje osebnih podatkov

Vse osebne podatke bo ponudnik storitev (podjetje Manica Marolt s.p., v nadaljevanju ponudnik) uporabil izključno na naslednjih pravnih podlagah:

  • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za posamezno storitev);
  • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami;
  • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete.

Vaše osebne podatke lahko ponudnik uporablja za enega ali več navedenih namenov:

  • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
  • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
  • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 10 let od izpolnitve pogodbe (opravljene storitve in izdaje računa).

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na info@koreninevere.si.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in tretjim osebam ne omogočamo seznanitve z njimi.

Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali za namene nadaljnjega obveščanja o dogodkih, novih vsebinah ali kakršnekoli komercialne namene oz. namene trženja ipd.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi naročnik sam.

Spreminjanje pogojev uporabe

Ponudnik si pridružuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati ob objavi na spletišču.