… ob raziskovanju vsebin na www.koreninevere.si

Strani, ki jih najdete na spletišču www.koreninevere.si so namenjene vsem, ki želite zgled žive in učinkovite vere prenesti na prihodnje generacije.

Pri pripravi vsebin me vodijo izkušnje, ki jih narekuje življenje. Večkrat iščem navdih v Svetem pismu, še posebej v Evangelijih.

Vse vsebine (tako v elektronski kot tudi fizični obliki) so samo predlogi, spodbuda, drug pogled ali odskočna deska, da boste v svojem življenju lažje sprejemali ODLOČITVE in/ali VLAGALI TRUD za to, kar vam je pomembno ter da boste lažje VZTRAJALI na svoji edinstveni poti.

Pri vseh oblikah svetovanja (učno ter vzgojno področje in prenos vere) vam lahko podam zgolj pogled z druge perspektive in vam svetujem, kako bi sama ravnala v podobni situaciji. Na vas pa je odgovornost, da vzamete le tisto, kar bo koristilo vašemu otroku.

Če pri otroku zaznavate vedenjske vzorce, zaradi katerih se počutite nemočni in zaskrbljeni, ali pa menite, da ima vaš otrok specifične učne težave, vam svetujem, da se obrnete na strokovno pomoč (otrokovi učitelji, vzgojitelji, svetovalna služba, zdravnik).

Vir fotografij: www.pixabay.com in osebni arhiv.