Zaupati

Bog je ustvaril človeka, da bi skupaj živela v večnem prijateljstvu. Človek pa je raje izbral greh. Od tedaj tava po svetu in išče svoj izgubljeni mir in srečo …

Jezus je prišel na svet, da bi zapolnil praznino, ki je nastala med nami in Bogom zaradi greha. Da bi bili mi lahko rešeni, je moral umreti in biti pokopan v grob, kjer je tretji dan vstal od mrtvih. To ni uspelo nikomur drugemu…

On je Tisti, ki nam lahko vrne, kar smo izgubili. Toda: tudi mi mu moramo zaupati in verjeti. Ne samo v besedah in mislih, temveč iz globin srca.