ZADNJA VEČERJA

Pripravimo: majhen lavor, brisačka; kruh, kelih (kozarec) z vinom, grozdni sok, kozarci, prtički, miza, stoli, prt, rože, svečka, vžigalice,  Sveto pismo za otroke

Čas trajanja: 30 min

Pesem: Če v srcu ni ljubezni

Danes je veliki četrtek, dan, ko se spominjamo Jezusove zadnje večerje z njegovimi učenci.

Bil je praznik pashe, čas, ko so se spominjali, kako je Bog rešil svoje ljudstvo iz sužnosti. Vsako leto so na ta praznik jedli jagenjčka.

Za otroke, ki so že v šoli nadaljujemo ob slikah iz Svetega pisma za otroke, sicer ta del izpustimo.

Saj se spomnite: Bog je nad faraona poslal 10 nadlog, ker ta ni dovolil, da Mojzes odpelje svoje ljudstvo iz suženjstva. Poslal je muhe, kobilice, spremenil reko v kri, nastala je popolna tema za 3 dni, zadnja od nadlog pa je bila smrt vseh prvorojenih sinov v tistih družinah, kjer niso premazali podbojev vhodnih vrat s krvjo jagenjčka. Šele po smrti svojega prvorojenca je faraon dovolil Mojzesu, da odpelje svoje ljudstvo v svobodo.

Za vse: v Svetem pismu poiščemo sliko zadnje večerje. Ob sliki nadaljujemo s pripovedjo.

Jezus je s svojimi učenci sedel pri praznični večerji v gornjih prostorih neke hiše v Jeruzalemu. A njegovi učenci so se prepirali. Le kaj bi bil lahko razlog za njihov prepir, kaj mislite? Prepirali so se o umazanih in smrdečih nogah. Takrat so bile ulice zelo umazane in pred praznično večerjo je moral nekdo izmiti umazanijo z nog. A tega se ni želel nihče lotiti. Kdo izmed vas bi se javil, da bi opravil to delo? Verjetno ga ni junaka na celem svetu. Morda le najnižji služabnik. Ker nihče izmed njegovih učencev ni hotel tega storili, je Jezus tiho vstal in prinesel posodo z vodo. Pokleknil je na tla in jim pričel umivati noge.

Pripravimo posodo z vodo in brisačo. Očetje ali matere svojim otrokom simbolično umijejo noge. Na koncu lahko noge otrok še poljubimo. Če otroci zavračajo umivanje, jih ne silimo, temveč samo poljubimo njihove noge.

Vmes nadaljujemo pripoved: Zakaj je Jezus umil svojim učencem noge? Povedal jim je, da to dela zato, ker jih ima rad in jim zapovedal, naj se imajo tudi oni radi med seboj. Ko so bili vsi čisti, so lahko sedli za praznično mizo in pričeli večerjati.

Nato je Jezus svojim prijateljem povedal, da bo tokrat zadnjič jedel skupaj z njimi. Vedel je, da ga bo nekdo izmed njegovih prijateljev izdal vojakom in ti ga bodo dali na križ.

Gremo do mize. Zdaj bomo tudi mi pripravili mizo za slovesno večerjo. Potrebujemo prt (ga damo na mizo). Nanj damo vazo s cvetjem. Za vsakega pripravimo tudi prtiček in kozarček. Dodamo še sveče (otroci jih prižgejo; če so premajhni, to naredimo odrasli).

To je bila res praznična večerja. Jedli so kruh (ga položimo na sredo mize) in jagenjčka (položimo na mizo meso: ni nujno, da jagnjetino) ter pili vino (na mizo damo kelih oz. kozarec v obliki keliha ter grozdjev sok). Vmes so veliko molili, se zahvaljevali Bogu in se pogovarjali.

Potem pa je med večerjo Jezus vzel kos kruha, ga blagoslovil, razlomil in razdelil svojim učencem. Rekel jim je: „Moje telo je kakor ta kruh..“ (Oče vzame kruh, ga visoko dvigne v zahvalo Bogu, v tihoti se nekaj trenutkov zahvaljuje, ga razlomi in da vsakemu en košček. Otroci naj kruh poduhajo in ga spoštljivo pojedo, malo počakamo, nato pa nadaljujemo.). Jezus je nato vzel vrč z vinom in se Bogu zahvalil zanj, nato pa vino nalil v čaše in ga ponudil učencem. Rekel jim je: „Moja kri je kakor to vino. Zaradi mene bo Bog lahko rešil ves svet. Tako boste lahko vi vsi prišli k meni v nebesa.“(Oče pokaže kelih – kozarec z vinom in vsak lahko poduha vino. Kelih nato postavi na sredino mize. V spomin na ta dogodek otrokom v lončke nalijemo sok, ki je podobne barve kot vino. Otroci naj v tišini popijejo sok, mi pa nadaljujemo.). Jezus je učencem še naročil: „Vedno, kadar lomite kruh in pijete vino, se spomnite, da sem vas jaz rešil.“ In tega se spominjamo še danes med vsako sveto mašo.

Ko so končali z večerjo, so zapeli še zahvalno pesem. Zapojmo pesem Slavi ga

Na tem mestu lahko zaključimo z mlajšimi otroki. Za starejše pa lahko še ob slikah iz Svetega pisma dodamo:

Po večerji so se odpravili na njihov priljubljeni kraj – vrt Getsemani. Jezus je prosil učence, naj bodo budni in naj molijo z njim. Oni pa so od utrujenosti kmalu zaspali. Jezus pa je ostal buden in se pogovarjal s svojim Očetom. Vedel je, kaj ga čaka in bilo ga je zelo strah. A je zaupal Bogu, bil je pripravljen narediti vse, kar mu bo On rekel.

Tedaj so v vrt prišli vojaki. Juda, eden izmed Jezusovih učencev jih je pripeljal na ta kraj in s poljubom pokazal, koga morajo prijeti. Vojaki so Jezusa odpeljali, učenci pa so se razbežali, ker jih je bilo strah.

Vi pa bodite kar brez skrbi. Jezus bo moral na križ le zato, ker je to del Božjega načrta. On sam nam govori: „S tam namenom sem prišel na svet.“ Več o tem pa jutri.