VODNIKI

Aktivnost: Poiščimo slike in življenjepise naših krstnih zavetnikov. Vsak pripravi kartonček z osnovnimi podatki o svojem zavetniku: na sprednjo stran nariše sliko oz. prilepi fotografijo, na zadnjo stran izpiše nekaj pomembnih podatkov.

IME SVETNIKA:


NJEGOV GOD PRAZNUJEMO:


ZANIMIVOST IZ NJEGOVEGA
ŽIVLJENJA:


POSNEMAM GA V:

SLIKA SVETNIKA

Pogovor: Drug drugemu predstavimo svoje zavetnike. Kartončke obesimo na vidno mesto v stanovanju, da se bomo lahko večkrat spomnili na naše krstne zavetnike ter jih prosili za pomoč. V koledar vnesimo naše godovne dni in jih praznujmo. Primer praznovanja:

Primer praznovanja godovnega dne:

Na predvečer slavljencu pripravimo »ofreh« (to pomeni, da pripravimo ropot: s kuhalnico tolčemo po loncih ali pokrovkah, uporabimo ragljo ipd.). Slavljencu voščimo vse najboljše in ga priporočimo v varstvo njegovemu nebeškemu zavetniku (Naj te varuje in vodi tvoj nebeški zavetnik …). Lahko ga skromno obdarimo (npr. kakšen priboljšek), ki ga slavljenec nato razdeli med vse nas.

Molitev: Zmolimo litanije svetnikov (Vsak izreče ime svojega krstnega zavetnika, ostali odgovorimo: »Prosi za nas.«)

Živimo vero v vsakdanu: Vsak si izbere eno dobro lastnost svojega krstnega zavetnika in jo poskuša posnemati. Ob večerih se pogovorimo, kaj smo skušali posnemati in kako nam je to uspelo.