VODIČ PO POTI

Naš glavni VODIČ PO POTI do nebes je Sveto pismo. Tukaj so zbrana vsa navodila in ideje, kako živeti, da nam bo dobro že na Zemlji. Ker jih moramo dobro (spo)znati, so temeljni gradniki naših (nedeljskih) družinskih katehez.