• Namen predavanja: starši na podlagi smernic (ki vključujejo veliko primerov iz družinskega vsakdana) dobijo spodbudo in samozavest, da bi v vedno večji polnosti živeli starševsko poslanstvo in na mladi rod prenašali vrednoto vere.
  • Osrednje sporočilo: NAŠI OTROCI BODO OBDRŽALI VERO KOT VREDNOTO LE, ČE JO BOMO ODRASLI (predvsem njihovi STARŠI in STARI STARŠI) IZ CERKVE IN VEROUČNIH UČILNIC HOTELI PRINESTI TUDI V DRUŽINSKI VSAKDAN.
  • Časovni okvir: 1-2 šolski uri (45 min oz. 90 min).
  • Prispevek: 90 eur (1 šolska ura) oz. 120 eur (2 šolski uri) – DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 (nisem zavezanka za DDV).
  • Za več informacij in dogovor glede termina in teme pišite na info@koreninevere.si.

Predavanja za starše, Domov