Ti si pravi čudež

Karine-Marie Amiot, Družina (2012)

Sporočilo zgodbe: vsak izmed nas je nekaj posebnega. Bodimo veseli in ponosni na to.

Kratka vsebina: Preprosti in kratki stavki nas spomnijo, kako smo ljubeljeni in dragoceni v Božjih očeh.

Primerno že za najmlajše otroke.


Družinski bralni kotiček

Po prebrani zgodbi si podelimo vtise: Kaj sem si v zgodbi najbolj zapomnil? Me je kaj presenetilo? Česa do sedaj nisem vedel?

Aktivnost: Izdelajmo osebne izkaznice (predlog se nahaja spodaj). Pripravimo papir (velikosti A3) ter barvice ali flomastre. Papir predelimo na prostorčke, v katere vsak s pomočjo zapisa ali risb predstavi del sebe. Mlajše otroke usmerjajmo.

Predlog osebne izkaznice

Pogovor: Vsak predstavi svojo osebno izkaznico. V čem smo si podobni in v čem se razlikujemo? Pogovorimo se še, kaj smo novega spoznali drug o drugem. Osebne izkaznice obesimo na vidno mesto v našem domu.

Aktivnost: Eden od staršev ima v roki klobčič volne. Vrže ga enemu družinskemu članu in reče: »Bog, hvala, ker si v našo družino poslal _______ (ime)«. Poklicani nadaljuje. Ko klobčič pristane pri tistemu, ki je začel, le-ta zaključi molitev z besedami: »Bog, prosimo te, da bi se imeli zmeraj radi.« Objamemo se in zapojemo še ljudsko pesem Mi se imamo radi, ki ji dodajamo kitice z imeni vseh družinskih članov, na koncu dodamo še kitico Jezusa imamo radi.

Izziv: Vsak naj pripravi eno presenečenje, s katerim bo polepšal dan vsem v družini (npr. če nekdo rad pripoveduje zgodbe, jo pove vsem. Kdor igra kakšen instrument, lahko kaj zaigra …). Oče in mama naj ob večerih pripovedujeta o času pričakovanja in rojstva otroka (otrok).

Namig: Če otroci ob zgodbi pričnejo spraševati, kako so prišli na svet (vprašanja, povezana s spolnostjo), jim brez sramu odgovorimo. Povejmo jim resnico, a toliko, kot je lahko sprejmejo (prilagajajmo starosti). Če ne vemo, kaj jih točno zanima, jih povprašajmo, kaj menijo oni. Njihov odgovor naj bo vodilo pri oblikovanju našega. S temo zaključimo, ko otroci prenehajo spraševati. Pomembno je, da otroci zgradijo zdravo podobo spolnosti, zato starši pogumno spregovorimo z njimi tudi o tem.