• Namen delavnice: zakonca na podlagi smernic (ki vključujejo veliko konkretnih življenjskih praks) ter delom v paru dobita spodbudo in samozavest, da bi v vedno večji polnosti živela zakonsko in starševsko poslanstvo.
  • Osrednje sporočilo: LE DRUG Z DRUGIM IN DRUG OB DRUGEM NAM LAHKO USPE PRITI V NEBO, ZATO JE POTREBNO ZAKONSKI IN STARŠEVSKIH ODNOS GRADITI NA PRAVIH TER TRDNIH TEMELJIH.
  • Časovni okvir: 4 ure (240 minut + kratek odmor) – lahko se izvede bodisi v dveh ločenih sklopih bodisi v enem.
  • Prispevek: 240 eur – DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 (nisem zavezanka za DDV).
  • Število udeležencev: 5-10 parov.
  • Za več informacij in dogovor glede termina pišite na info@koreninevere.si.

Tematske delavnice, Domov