REŠITELJ

REŠITELJ

Tudi če se nam kdaj zdi, da ni rešitve za nas, je z nami Bog, ki skrbi za nas in nas varuje.

Pogovor: Ogledamo si fotografijo rešilnega jopiča. Vemo, kdaj se ga uporabi? Se je tudi nam že kdaj zgodilo, da se stvari niso izšle, kot smo načrtovali, in smo se znašli v kakšni nevarnosti? Kako se je takrat rešilo? Kdo nam je pomagal?

Aktivnost: Pripravimo bel papir, svinčnik in flomastre. List položimo ležeče. Povejmo zgodbo*, ki jo sproti ilustriramo.

Bog je ustvaril človeka, da bi skupaj živela v večnem prijateljstvu.(Na levo stran papirja zapišemo besedo človek, na desno stran papirja besedo Bog.)

A človek je namesto Bogu raje prisluhnil nasprotniku: namesto da bi imel rad Boga, je izbral greh. (Besedo greh zapišemo navpično med oba brega.)

Ker je človek postal grešen, Bog pa je svet, ga je greh ločil od Boga. (Kjer je beseda človek, narišemo breg in na njem človeka. Kjer piše Bog, narišemo še en breg in na njem Boga – samo žarke, ker je Bog prevelik in mogočen, da bi ga lahko naslikali. V levi breg zapišemo lastnosti človeka, v desnega lastnosti Boga.)

Človek je zaradi greha odrezan od Boga, ki mu daje življenje, zato mora umreti. (V levi breg zapišemo besedo smrt, v desnega življenje.)

Zaradi greha sami ne moremo storiti ničesar, da bi prišli nazaj k Bogu. Čeprav se trudimo popraviti slaba dejanja (na dnu prepada narišemo dve letvi), čeprav gremo k maši(dodamo dve letvi), čeprav skušamo delati dobro (narišemo še dve letvi, da dobimo stolpec, ki je nižji kot vrh prepada), je še vedno greh (pokažemo na zapisano besedo) tisti, ki nas ločuje od Boga.

V Svetem pismu lahko preberemo, da ima Bog rad človeka in da je prišel na svet kot dojenček. Bog je na svet poslal svojega Sina Jezusa, da bi zapolnil to praznino med grešnim človekom in svetim Bogom.(Zapišemo besedo Jezus tako, da se E križa z e-jem v besedi greh.)

Jezus je vzel na križ vse naše grehe. (Besedi greh in Jezus obrobimo tako, da dobimo križ, ki povezuje oba brega). Da bi bili mi lahko rešeni, je Jezus moral umreti. A Jezus ni samo umrl zaradi naših grehov, bil je tudi pokopan v grob, kjer je tretji dan vstal od mrtvih. To ni uspelo nikomur drugemu. To pomeni, da je le Jezus tisti, ki nas lahko reši. Če hočemo biti torej rešeni z Jezusovo pomočjo, se moramo odvrniti od naših slabosti ter grehov in se obrniti k Jezusu. (Od človeka z zelenim flomastrom začnemo delati črto ob križu.)

To pomeni, da moramo verjeti vanj in ga sprejeti v svoje življenje in mu zaupati.(S črto nadaljujemo čez križ na drugo stran k Bogu. Nad črto zapišemo besedo zaupam.)

To ne pomeni, da to le preberemo in izgovorimo, temveč da Jezusa v srcu sprejmemo za svojega Rešenika in Gospoda. (Nad besedo zaupam zapišemo še besedo sprejmem.)

Če bomo prosili Jezusa, da nas reši naših grehov, nam obljublja, da bomo kot Božji otroci lahko za zmeraj živeli v nebeškem kraljestvu v veselju in sreči.

Ko končamo s pripovedovanjem zgodbe, vprašajmo zbrane: »Ali se nam ta zgodba zdi resnična? Si želimo živeti tako, kot želi Bog? Smo pripravljeni sprejeti Jezusa za svojega vodnika in varuha našega življenja?«

Molitev: Po svojih besedah prosimo Jezusa, da pride v naše srce, kjer naj postane naš varuh in vodnik.

Postna naloga za vsak dan: ob skupni jutranji molitvi dodajmo stavek »Jezus, prosimo, naj danes živimo tako, kot želiš ti.«

*Zgodba je bila predstavljena na seminarju Svetopisemskega starševstva, ki sta ga vodila zakonca Jodi in Don Green (Radovljica, 8. 6. 2019) in je zapisana po spominu.