PŠENIČNO ZRNO

Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.

Jn 12, 24.27

Otrokom damo v roke žitno zrno (ali pa jim pokažemo sliko). Vprašamo jih, ali je to zrno živo ali mrtvo.

Zrno v naših rokah je mrtvo. A če ga damo v zemljo, bo s pomočjo sončne toplote in svetlobe ter dežja, začelo kliti in bo obrodilo veliko novih zrn. Ta zrna bomo lahko zmleli v moko in spekli dober kruh.

Tudi Jezusovo mrtvo telo so položili v grob. Toda ni ostal tam: grob je bil tretji dan prazen. S pomočjo Boga je premagal smrt in spet zaživel.

Jezus je moral umreti, se odpovedati svojemu življenju, zato da bi pomagal tudi vsem nam priti v nebesa.