GRADIVA

Raznoliki pristopi, ki nam lahko pomagajo pri krepitvi naše vere in naših medsebojnih vezi. V njih se prepletata slovenska kultura in tradicija.

POMEMBNO: Upajte si jih prilagoditi vaši družini (glede na vaš vsakdan; interese; starost otrok; čas, ki ga imate na voljo, …)