Pogoji uporabe

Nahajate se na spletišču www.koreninevere.si. Njegovo uporabo in vaš dostop urejajo spodaj navedeni pogoji, zato vas naprošamo, da jih pozorno preberete.

Z vstopom na spletišče www.koreninevere.si potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji: se z njimi strinjate ter se zavezujete, da jih boste izpolnjevali.

Izdajatelja vsebin spletišča sta Robert in Manica Marolt.

Uporaba spletišča

Spletišče www.koreninevere.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Vse objavljene prosto dostopne in plačljive vsebine (besedila v kakršnikoli obliki, fotografije, gradiva …) so kot intelektualna lastnina zaščitene in so v izključni lasti izdajateljev spletišča. Brez predhodnega pisnega dovoljenja oz. pisne odobritve s strani enega od izdajateljev spletišča ni dovoljeno kopiranje, širjenje/privzemanje informacij in idej s strani tretjih oseb. Kakršna koli kršitev ali zloraba intelektualne lastnine je kazniva ter pomeni podlago za uveljavljanje odškodnine.

Vsebina spletišča

Spletišče www.koreninevere.si je namenjeno vsem, ki želijo živeti in tudi prihodnjim rodovom predati vrednote, izhajajoče iz krščanskih in narodovih korenin.

Vsebine se nadgrajujejo in dodajo, ko dosegajo želeno kvaliteto. Na spletišču www.koreninevere.si ne pričakujte rednega dnevnega in/ali tedenskega dodajanja novih vsebin.

Če vam vsebine na spletišču ne ustrezajo oziroma se z njimi ne strinjate, vam predlagamo, da prenehate z njihovo uporabo.

Gradiva

Spletišče ponuja plačljiva gradiva. Z nakupom podprete delovanje spletišča www.koreninevere.si.

Svoje naročilo sporočite na info@koreninevere.si in poslali vam bomo podatke za nakazilo vašega prispevka. Po prejemu vašega nakazila boste gradivo v obliki pdf prispevka prejeli na svoj e-naslov najpozneje v roku 48 ur (velja za naročila, prejeta med ponedeljkom in petkom).

Gradivo smete uporabiti le za oseben namen. Brez predhodnega pisnega dovoljenja oz. pisne odobritve s strani urednice spletišča ni dovoljeno kopiranje, širjenje naročenega gradiva tretjim osebam.

Ko je gradivo odposlano na vaš elektronski naslov, vračilo vašega nakazila ni več mogoče.

Dolžnosti uporabnikov spletišča

Vsak uporabnik spletišča www.koreninevere.si se obvezuje, da le-tega ne bo uporabljal za nezakonite ali s pogoji uporabe nasprotujoče namene.

Spletišča www.koreninevere.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil spletišču ali njegovemu izdajatelju.

Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom.

Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletišča , www.koreninevere.si računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabnika.

Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti.

Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: info@koreninevere.si

Spletno komentiranje je onemogočeno.

Varovanje osebnih podatkov

S 25. 5. 2018 je v neposredno veljavo vseh držav članic Evropske Unije stopila Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), katere glavni namen je dati posameznikom večji nadzor nad lastnimi osebnimi podatki in upravljavcem osebnih podatkov dodati nove zahteve za izvajanje ustreznih varnostnih ukrepov.

Izdajatelja za naročilo plačljivih gradiv zbirata naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek naročnika
  • elektronski naslov naročnika

Zbiranje osebnih podatkov je namenjeno izključno za potrebe izpolnitve naročila (izdelava ponudbe, računa in elektronsko pošiljanje gradiva) ter izpolnjevanje zakonskih določil glede hrambe računov. Izdajatelja osebnih podatkov po zaključku vsakega posameznega naročila ne bosta uporabljala za namene nadaljnjega obveščanja o novostih, dogodkih, ipd. Podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam.

Spreminjanje pogojev uporabe

Izdajatelj si pridružuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati z naslednjim dnem po objavi na vstopni strani spletišča.

Pritožbe in spori

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno okrajno sodišče v Ljubljani.

Izdajatelj si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno.