PISMA LJUBEZNI

Vsaka nedelja je praznik ljubezni: to se še posebej poudarja v postnem času. Zato si že nekaj let v naši družini pišemo ljubezenska pisma.

Na prvo postno nedeljo pripravimo liste: enega barvnega in nekaj belih. Liste prepognemo na pol, tako da je barvni na vrhu. Na barvni del prvo nedeljo vsak zapiše svoje ime ter ilustrira svojo podobo. Naslednje nedelje drug drugemu rišemo in pišemo, zakaj imamo izbranega posameznika radi (otrokom, ki še ne znajo pisati, po njihovem nareku zapišejo starši). Tako ima na koncu vsak od vseh sporočila ljubezni.

Knjižice si podelimo kot darilo na velikonočno jutro. Takrat sporočila tudi preberemo.

Naj tudi tebi obrazi otrok povedo, da je bilo vredno …