NEDELJA = DAN ZA BOGA IN ZA NAS

V njih se skrivata naše zadovoljstvo in sreča.

Aktivnost: Pojdimo na sprehod v okolico našega doma: gozd, travnik, morska obala, gorski vrh – pomembno je, da izberemo okolje, kjer se kot družina dobro počutimo. Izberimo miren prostorček in se postavimo (usedimo) v krog, tako da smo s hrbti obrnjeni drug proti drugemu. Nekaj minut poskušajmo vztrajati v tišini in opazovati naravo (dolžino prilagodimo starosti otrok v družini). Z zaprtimi očmi v tišini prisluhnimo še zvokom narave. Se sliši brnenje avtomobilov z bližnje ceste? Slišimo ljudi, ki se pogovarjajo? Ali pa je okoli nas vse tiho? Počakajmo še malo … Gotovo bomo zaslišali petje ptic ali šum vetra …Pripovedujmo si o svojem doživljanju: kaj smo opazili, slišali.

Pogovor: Bog se nam preko stvarstva razodeva kot naš Oče, naš varuh in skrbnik. Vsaka Njegova stvar nam kaže, kako je On velik, mogočen in čudovit. Kaj vse je ustvaril in kako je ustvarjal svet, lahko preberemo v Svetem pismu (1 Mz, 1–2). Posebej se zaustavimo pri sedmem dnevu. Za kaj ga je Bog namenil? Imamo tudi mi v tednu kakšen dan za počitek? Kako si je Bog zamislil, da bi preživljali nedelje? Kako jih preživljamo sedaj? Kaj moramo spremeniti, da bodo nedelje za nas res praznične in drugačne od drugih dni v tednu?

Molitev: V svoji okolici vsak najde oziroma izdela delček stvarstva, ob katerem čuti, da je Bog z njim. V tišini vsak sam izreče Bogu zahvalo za ta košček narave.

Do prihodnje nedelje: Vsak družinski član zapiše/nariše, kaj si želi početi ob nedeljah. Proti koncu tedna jih predstavimo drug drugemu in oblikujmo družinski nedeljski seznam želja. Katera je tista, ki bi jo lahko uresničili že to nedeljo?