NAŠ DOM JE V NEBESIH

Predpriprava: na svetovnem spletu poiščimo slike in življenjepise naših nebeških zavetnikov (slike izberimo primerno otrokovi starosti, življenjepise pa prilagodimo njihovemu razumevanju).

Pripomočki: revija Mavrica, št.3, letnik 2018/2019 (ali povezava na: http://www.druzina.si/flip/revije/mavrica/2018-19/03/mobile/index.html#p=4), plakat, A4 listi, slike in življenjepisi svetnikov, flomastri, vata, bleščice …

Vsak družinski član nariše, kako si predstavlja nebesa. Drug drugemu predstavimo svoje izdelke.

Otrokom povemo, da je Zemlja naš začasen dom, naš večen dom pa v nebesih. Tam so že svetniki. Oni so naši vzorniki, za nas prosijo in nas vodijo, da bi tudi nam uspelo priti v nebesa.

Poslušajmo pesem Svetniki (Franc Juvan; dostopno na spletu)

Preberimo zgodbo Gregorja Čušina Zid svetnikov, ki jo najdemo v Mavrici, št. 3, letnik 2018/2019, str. 6-7.

Ob pogovoru izdelajmo plakat. Kdo je kralj nebes? Jezus. (Ga narišemo.) Kaj pa kraljica? (Narišemo še Marijo.)  V nebesih živijo tudi svetniki. Kdo so? Kaj posebnega so počeli, da so prišli v nebesa? Ali poznate že kakšnega svetnika? Razdelimo slike naših nebeških zavetnikov ter vsakega na kratko prestavimo (majhnim otrokom le najpomembnejšo stvar, starejšim več podrobnosti). Vsak prilepi sliko svojega nebeškega zavetnika na plakat. Če so otroci že nekoliko starejši, lahko dodamo še nekaj slik svetnikov, h katerim se v molitvi radi zatekamo. Plakat okrasimo, da na koncu dobimo družinsko podobo nebeškega kraljestva.

Ali lahko tudi mi postanemo svetniki? Kako?

Dejavnost zaključimo z molitvijo: zmolimo litanije vseh svetnikov (če so otroci majhni, jih izberemo nekaj: mednje vključimo vse naše priprošnjike) ter zapojemo pesem V nebesih sem doma ali Nebeški Jeruzalem (če je ne poznamo, jo poiščemo na spletu).

2. novembra se spominjamo vseh naših rajnih. Plakat lahko dopolnimo s slikami naših sorodnikov. Z njimi smo povezani tudi preko molitve.

Na lističe lahko zapišimo imena naših sorodnikov, prijateljev, znancev, ki so že umrli. Lističe prepognimo in spravimo v manjšo škatlo. Vsak večer iz škatle vzemimo listič (lahko tudi več) ter ob prižgani svečki zanje zmolimo deseko rožnega venca. Ob fotografijah obujajmo (lepe!) spomine na naše sorodnike, prijatelje, ki jih ni več z nami.

Gradivo namenjeno le za družinsko rabo.