IGRE Z JAJCI

Igre nekoč

Skupaj z dedki, babicami, morda celo pradedki in prababicami obudimo nekaj starih iger z jajci. Pri nas poznamo naslednje:

*Trkljanje pirhov: tekmovalci pirhe spuščajo po klančini (največkrat po nekoliko nagnjeni deski; še bolje je, da klančino dobimo s pomočjo dvoje vzporedno postavljenih grabelj) in skušajo zadeti jajca sotekmovalcev, ki so svoje pirhe že prej spustili po njej. Če tekmovalčev valeči se pirh zadane sotekmovalčevega in le-ta poči, je zadeti pirh njegov. Zmagovalec je tisti, ki pobere največ pirhov.

*Sekanje pirhov: cilj je s kovancem zadeti jajce tako, da kovanec ostane v jajcu. Tisti, ki mu to uspe, pobere še ostale kovance.

*Trkanje pirhov: vsak si zbere nekaj pirhov, s katerimi bo tekmoval. Smisel igre je v dvobojevanju z jajci. Tekmovalca trkneta z jajci, pri čemer je potrebno paziti, da oba trkata z enakim deli jajc (ponavadi z zgodnjim – ožjim delom). Zmaga tisti, katerega jajce je ostalo celo. Poraženec mora zmagovalcu dati svoje razbito jajce.

Igre danes

**Skrivanje jajc: jajca (čokoladna) skrijemo po vrtu ali stanovanju. Če bodo pirhe iskali različno stari otroci, je najbolje, da vsakemu določimo svojo barvo. Poskrbimo tudi, da se katerega izmed skritih jajc ne pozabi.

**Sestavljanje besed: preden jajca skrijemo, nanje napišemo črke. Ko otroci najdejo pirhe, naj poskušajo iz črk na najdenih jajcih sestaviti čim več besed. Komu bo uspelo sestaviti največ pomensko smiselnih besed?