DRUŽINSKE KATEHEZE

Izhajamo iz nedeljskih evangelijev, katerih vsebino skušamo živeti v našem vsakdanu.