PRAZNOVANJE VNEBOHODA V DRUŽINI Z MAJHNIMI OTROKI

Božič utrjuje prepričanje, da ima naša vera korenine v zgodovinskih dejstvih: obljubljeni Božji Sin je prišel na svet kot otrok v revnem hlevu v Betlehemu.

Velika noč nam daje zagotovilo: Jezus je s svojo smrtjo na križu izbrisal vse naše grehe.

Vnebohod pa nam daje upanje in nas vodi proti večnosti. Brez tega dejanja bi lahko kaj hitro pozabili na našega Rešitelja, ki je edini resnični Kralj nebes in zemlje. Ko je 40. dan po vstajenju s svojimi učenci stal na gori Oljki v Galileji, jim je Jezus dal še zadnja navodila: „Pojdite torej po svetu in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.“ (Mt 28, 19-20) Njegovi učenci so ta navodila vzeli zelo zares: odšli so po svetu in širili veselo novico.

Z Božjo pomočjo se Jezusov nauk širi še danes: če Jezusu dovolimo, da spremeni naš pogled in usmerja naša čustva, če mu dovolimo, da vodi naše misli, besede in dejanja, je vedno z nami, hkrati pa pripomoremo, da vlada že tukaj v tem svetu, v tem trenutku, v naši družini in okolici. Sebi ter svojim bližnjim tako odpiramo prostor, ki ga ima Jezus za nas pripravljenega v nebesih. Zato izkoristimo praznik vnebohoda kot odlično priložnost, da svojim otrokom na njim primeren način spregovorimo o prijateljstvu z Jezusom, ki bo bogato poplačano z večnim življenjem.

DEJAVNOSTI, KI BODO (mlajšim) OTROKOM PRIBLIŽALE PRAZNIK JEZUSOVEGA ODHODA V NEBO:

  • Danes je vnebohod. Kaj to pomeni? (Pustimo, da otroci podajajo svoje ideje.) Vnebohod je praznik, ko se spominjamo, da se je Jezus vzdignil v nebo.

  • Potem ko je vstal od mrtvih, je Jezus na Zemlji preživel še 40 dni s svojimi učenci. Koliko je 40 dni? Štejmo skupaj s pomočjo sličic, nato pa iz vrvic ali plastelina oblikujmo število 40. Večji otroci lahko na koledarju poiščejo vnebohod ter preštejejo, koliko dni je minilo od velike noči.

  • V teh 40 dneh se je Jezus večkrat prikazal: ženam pri grobu, učencema na poti v Emavs, zajtrkoval je s svojimi učenci ob Jezeru … Vse to zato, da bi verjeli v njegovo moč in da kljub smrti na križu živi. 40. dan po vstajenju je Jezus zapustil Zemljo in odšel domov. Še prej pa je učencem dal pomembno nalogo. Kakšno – to boste izvedeli, ko preberemo naslednjo zgodbo.

  • Preberimo zgodbo z naslovom Jezusova pot domov. Nato se o njej pogovorimo: Kam je šel Jezus s svojimi učenci? Kakšno nalogo je Jezus dal svojim učencem? Kaj se je potem zgodilo z Jezusom? Kako so se počutili učenci, potem ko niso več mogli videti Jezusa? Kdo jih je potolažil? So učenci upoštevali Jezusova navodila? Kako to vemo? Smo mi že dobri Jezusovi prijatelji in izpolnjujemo njegova navodila? Kaj lahko še storimo, da bomo še boljši prijatelji z njim? Komu bi lahko pripovedovali o Jezusu?

  • Jezusovo pot v nebo prikažimo s preprostim ustvarjanjem, ki nam bo vzelo 10 minut. Idejo sem našla na več tujih internetnih straneh, vi pa lahko kliknete na povezavo: vnebohod – ustvarjanje.

  • Oglejmo si večerno nebo. Drug drugemu pripovedujmo, kako si predstavljamo nebesa. Narišemo jih (naj otroci sami izberejo slikarski material).

  • Naučimo se pesem V nebesih sem doma (besedilo pesmi: V nebesih sem doma, to oznanjujeta mi zemlja in nebo in vsaka stvar lepo. V nebesih sem doma, od tega ne sveta, nebes se veselim, tja priti si želim. V nebesih sem doma, kjer družba angelska se večno veseli, si mene tja želi. V nebesih sem doma, tam Jezus krono da, tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom.)

  • Dejavnosti prilagodimo glede na starost naših otrok in naš družinski ritem. Če se nam zdijo zanimive prav vse, pa zanje nimamo dovolj časa na sam praznični dan, jih lahko izvedemo v nekaj zaporednih dneh.

    Želim vam veliko blagoslova in veselja pri praznovanju vnebohoda v vaši družini.

Pripravila: Manica Marolt

Foto: Robert Marolt

gradivo je namenjeno le za družinsko rabo

maj 2017