SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ

Maj je Marijin mesec, zato naj bo to odlična priložnost, da čaščenje Marije približamo tudi našim najmlajšim.

V Sloveniji je zagotovo najbolj poznana  šmarnična ljudska pobožnost. Prvotno so jo oblikovali in vodili kar laiki sami, seveda pod okviri, ki jih je določila Cerkev. Tako so se krajani ob večerih zbirali ob kapelicah ali v cerkvah, kjer so najprej poskrbeli za lepo okrasitev Marijinega oltarja. Vsak dan so imeli (lahko tudi brez navzočnosti duhovnika) bogoslužje, ki je obsegalo prepevanje Marijinih (majniških) pesmi, molitev rožnega venca in litanij, vmes pa so prebrali tudi šmarnično branje – to je odlomek iz knjige, ki jim jo je na začetku meseca izročil duhovnik. Danes marsikje združujejo šmarnično pobožnost z daritvijo svete maše, kar pomeni, da se v okviru pridige prebere t.i. šmarnično branje ter pred koncem svete maše zmoli litanije. Tudi sama sem kot šolarka vsako leto komaj čakala na mesec maj, ko je bil tako lepo okrašen Marijin oltar, pa Marijine pesmi, ki jih je pela polna cerkev otrok, zgodba in tekmovanje, kdo izmed nas bo zapolnil vse prostorčke lista z nalepkami, ki smo jih dobivali vsak večer. Predvsem pa vsakodnevno druženje in igra z vrstniki po končani sveti maši … To vzdušje nas je takrat tako povezovalo in navduševalo, da smo marsikateri vztrajali z vsakodnevnim obiskom svetih maš in druženjem še celo poletje…

Za svoje otroke si vsekakor želim, da bi poznali to obliko pobožnosti in tudi sami začutili veselje ob čaščenju naše nebeške Matere, po kateri vodi pot k Jezusu. Seveda pa je s predšolskimi otroki vsakodnevno odhajanje k šmarničnim pobožnostim, ki so vpete v sveto mašo, zelo naporno, ura prepozna, zgodba morda še težko razumljiva… Vendar lahko tudi doma za njih pripravimo nekaj preprostega in lepega ter tako navdušimo njihova srca, da se bodo tudi v šolskih letih (bolj) z veseljem in pričakovanjem udeleževali šmarničnih pobožnosti v cerkvi.

MARIJIN OLTARČEK IN DEJAVNOSTI OB NJEM

MARIJA, NAŠA NEBEŠKA MAMA (predlog šmarnične pobožnosti v družinah z mlajšimi otroki). Nekaj Marijinih pobarvank lahko brezplačno dobite na tej povezavi.

Pripravila: Manica Marolt

Foto: Marko Furlan

gradivo je namenjeno le za družinsko rabo

maj 2018