Anton Martin Slomšek

Anton Martin Slomšek, škof in vsestranski učitelj, čigar delo je za slovenski narod postalo kulturni spomenik. Zaradi kreposti, ki so ga v življenju odlikovale, in velikega dela je stekel postopek za njegovo beatifikacijo. 19. septembra 1999 ga je sveti papež Janez Pavel II. v Mariboru slovesno razglasil za častitljivega Božjega služabnika. Od takrat V Cerkvi na Slovenskem praznujemo Slomškovo nedeljo. Slomškov god obhajamo 24. septembra, Slomškovo nedeljo pa na nedeljo, ki je po datumu najbližje godovnemu dnevu. S tem dogodkom tudi na zunaj in slovesneje obeležimo Slomškov god.

Spodaj je predlog aktivnosti, s pomočjo katere lahko življenje in zapuščino tega velikega Slovenca predstavimo že mlajšim otrokom.

Igra UGANI, KDO IMA GOD

Potrebujemo:

  • 5 balonov, ki jih oštevilčimo (če otroci še ne poznajo števil, nanje narišemo pike)

  • kuverte z aktivnostmi

  • beli listi (en več kot je družinskih članov)

Balone z aktivnostmi razporedimo po dvorišču oz. stanovanju. Določimo, kje bomo začeli z igro in tam na tla postavimo bele liste enega za drugim. Otrokom povemo, da bomo detektivi, ki bodo odkrivali, kdo danes (jutri) praznuje god. Do rešitve bomo prišli tako, da bomo hodili po belih sledeh (belih listih).

Vsak družinski član stopi na en list, zadnji list ostane prazen. Le-tega zadnji v vrsti poda prvemu v vrsti. Ta ga postavi predse ter naredi korak naprej (korak naprej naredijo tudi vsi ostali). To ponavljamo, dokler, ne pridemo do prvega balona. Odpremo kuverto z aktivnostjo, ki nas bo vodila do razrešitve dane uganke. Po belih listih se premikamo do vsakega naslednjega balona.

1. BALON: DUHOVNIK

Ob sliki, ki jo najdemo na svetovnem spletu začnemo pripoved: Na Slomu pri Ponikvi se je 26. novembra 1800 rodil prvi otrok. Še isti dan, kakor je bila tedaj navada, sta ga botra odnesla v župnijsko cerkev sv. Martina na Ponikvo k svetemu krstu. Krstili so ga za Antona. Njemu so sledili še drugi otroci. Ker je bil Anton zelo razumen in delaven, si ga je oče želel imeti doma na veliki kmetiji. Mama pa ga je videla kot mašnika. Ko je odrasel, je res postal dober duhovnik.

2. BALON: PESNIK

NAPISAL JE VELIKO PESMI. ZAPOJMO (NAUČIMO) SE ENO IZMED NJIH.

Anton Martin Slomšek: V NEBESIH SEM DOMA

V nebesih sem doma, to oznanujeta

mi zemlja in nebo in vsaka stvar lepo.

V nebesih sem doma, od tega ne sveta

nebes se veselim, tja priti si želim.

V nebesih sem doma, tam družba angelska,

se večno veseli, si mene tja želi.

V nebesih sem doma, tam Jezus krono da,

tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom.

3. BALON: PISATELJ

PISAL JE TUDI ZGODBE IN BASNI TAKO ZA ODRASLE KOT TUDI ZA OTROKE. ENA IZMED NJIH GRE TAKOLE.

Lahko uporabimo knjigo: A. M. Slomšek: Basni in zgodbe. Celjska Mohorjeva družba: 2015

4. BALON: VSESTRANSKI UČITELJ MLADIH IN ODRASLIH

IMEL JE RAD BOGA IN NAŠO DOMOVINO. UČIL JE, KAKO NAJ ŽIVIMO, DA BO VŠEČ BOGU IN DOBRO ZA NAS.

Izberemo eno izmed njegovih misli, ki se nam zdi za našo družino, predvsem pa za razumevanje otrok najprimernejša, ter jo ponazorimo z gibi oz. konkretnimi predmeti.

Primer: Molitev je nebeška pošta (dvigujemo kuverto proti nebu): po njej gredo naše prošnje gor, po njej pridejo darovi (škatlo, ovito v darilni papir premikamo počasi navzdol proti nam) božje milosti dol.“ (Otroci si jo bodo bolj zapomnili, če jo večkrat preberemo, vmes pa jo vsak ponazori s konkretnim materialom oz. gibom.)

5. BALON: KDO JE TA BLAŽENI MOŽ?

 

SESTAVIMO SESTAVLJANKO. PREPOZNAMO MOŽA, ČIGAR GOD PRAZNUJEMO DANES?

Na svetovnem spletu poiščemo eno izmed njegovih slik (lahko jih najdete tukaj).Sliko natisnemo ter razrežemo na koščke (glede na spretnost otrok).

Anton Martin Slomšek je živel zelo sveto, zato je sedaj med blaženimi v nebesih. Tam prosi Jezusa za nas, naš narod in domovino. Razmislimo, kako bi bili v tem tednu tudi mi podobni škofu Slomšku. Odločimo se za eno stvar in jo kot družina poskusimo živeti v našem vsakdanu.

V današnji molitvi prosimo Boga, da bi tako kot blaženi Anton Martin Slomšek imeli radi Boga, naš jezik, da bi bili veseli, da smo Slovenci in hvaležni za to, da lahko živimo v tako lepi domovini. Blaženi Anton Martin Slomšek prosi za nas.

Za konec lahko prisluhnemo še pesmi, ki jo je o škofu Slomšku napisal France Juvan. Kliknite na besedilo ali melodijo.

Gradivo pripravila: Manica Marolt

Fotografije: Manica Marolt

september 2018