BESEDICA HVALA

Prav vsak dan od Boga prejmemo številna darila. Ali znamo videti in biti hvaležni za to, kar imamo? Tudi vsaka maša nam ponuja priložnost, da Bogu za vse, kar nam daje, rečemo hvala.

Pogovor: Po stanovanju razporedimo liste s črkami H V A L A. Otroci jih poiščejo in iz njih sestavijo besedo. Kaj pomeni beseda hvala? Komu in kdaj jo izrekamo? Moramo biti hvaležni tudi Bogu? Za kaj?

Aktivnost: Vsak poišče en predmet, ki ponazarja, za kaj je hvaležen Bogu (npr. makaroni, ki predstavljajo hvaležnost za hrano ALI fotografija družine, ki predstavlja hvaležnost za otroke, moža/ženo). Namesto tega lahko oblikujemo plakat: otroci svojega, mati in oče svojega. Iz revij in reklam lepimo slike, ki ponazarjajo stvari, za katere smo hvaležni Bogu (če česa ne najdemo, lahko napišemo ali narišemo).

Molitev: Naredimo znamenje križa. Ob plakatu ali s pomočjo prinesenih predmetov vsak član družine reče Bog, hvala za … Ko vsi pridemo na vrsto, zapojemo še zahvalno pesem (npr. Hvalnico pojem Bogu, Pesem vesela, Hvala večnemu Bogu – posnetke najdemo na svetovnem spletu). Molitev končamo z znamenjem križa.

Do prihodnje nedelje: Potrudimo se in se drug drugemu vedno zahvalimo za prejeto pomoč, darilo, podarjeni skupni čas (npr. branje pravljice, igra). V večerni molitvi pa tudi Bogu povejmo, za kaj smo mu v danem dnevu hvaležni.